Возен Ред

НАПОМЕНА:

Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:

е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212

Mакедонски железници - Извод од возен ред

Меѓународен сообраќај За меѓународна релација одете на следната адреса:

 

Информации Телефони

  • Возен ред Информации-
    +389 (2) 3 164 255
  • Цени на билети - +389 (2) 2 449 212

Контакт

ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје „Улица Јордан Мијалков“ 50б MK 1000 Скопје Република Македонија
email: info@mzi.mk
email: it@mzi.mk