МЕНАЏЕРСКИ ТИМ НА ЈП МЖ ИНФРАСТРУКТУРА1. Директор - Ирфан Асани, дипломиран политиколог

2. Пом.Директор за општи работи – Петар Спасовски, дипл.ел.инг.

3. Пом.Директор за економски и финансиски работи – Димитрула Ацевска, дипл.екомомист

4. Пом.Директор за човечки ресурси – Славица Поповска, М-р менаџмент на човечки ресурси

5. Пом.Директор за сообраќај – Ивица Алексовски, дипл. економист

6. Пом.Директор за пруги – Владимир Трајковски дипл.градежен инг.

7. Пом.Директор за електротехнички постројки – Милан Јанкулоски, дипл.ел.инг

Информации Телефони

  • Возен ред Информации-
    +389 (2) 3 164 255
  • Цени на билети - +389 (2) 2 449 212

Контакт

ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје „Улица Јордан Мијалков“ 50б MK 1000 Скопје Република Македонија
email: info@mzi.mk
email: it@mzi.mk