Електрификација

Електрификација на мрежа

Железничката Инфраструктура во Република Македонија располага со 327 км електрифицирана пруга со колосеци, од кои 234 км главна пруга. Пругите на територија на МЖ се електрифицирани со Монофазен систем, со напон од 25kV и 50Hz.


Квалитетот на понудената електрична енергија се обезбедува со четири ЕВП –и: Миладиновци, Драчево, Згрополци и Милетково. Има и седум неутрални постројки, што овозможуваат селектирање на електрифицирани делови од пругата и обезбедување на минимум делови што можат да останат без напон, со активирање на постројките за секционирање во станиците.

Системот за далечинско управување Телекоманда на влеча овозможува целосен надзор и осигурување на секционирање. Овој систем врши контрола и управување на напонските состојби во сите делови на контактната мрежа од едно централно место. Сето тоа укажува на постојаната мобилност, обученост и квалитет на екипите од Подружницата ЕТП што ја одржуваат Контактната мрежа.

Последно изведена електрификација на пруга е делот од пругата Маџари – Скопје Југ како и станицата Скопје Југ.

Прегледот на електрифицирана мрежа е во Прилог 1, Карта бр. 10 на Објавата за 2011 година
mreza na elektrifikacija Преземи...
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG