ИЗВЕСТУВАЊЕ
                        И З В Е С Т У В А Њ Е

Возот број 335 кој сообраќа на релација Белград - Скопје, почнувајќи од 10.05.2014 година ќе сообраќа на релација Белград - Солун со тргнување од ст. Белград во 18.45 h. (9.5.2014), ст. Скопје во 5.06 h. и пристигнување во ст. Солун во 11.10 h.

                Возот број 334 кој сообраќа на релација Скопје - Белград, почнувајќи од 10.5.2014 година ќе сообраќа на релација Солун - Белград со тргнување од ст. Солун во 15.52 h., ст. Скопје 20.10 h. и пристигнување во ст. Белград во 5.33 h.

                 Возот број 634 на релација Гевгелија - Скопје почнувајќи од 10.05.2014 година ќе сообраќа со време на тргнување од ст. Гевгелија во 18.50, Велес 20.30 и пристигнување во ст. Скопје во 21.20 h.

 Информации за издавање на билети може да се добијат на веб - страницата на железничкиот превозник www.mztransportad.com.mk

 

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG