Свеченост - реконструкција на Коридор 8
Изградбата на железничкиот Коридор осум на делот од Куманово кон граница со Република Бугарија – источен дел, започнува на 2 март 2014 година. 

Свечаноста по повод започнување на работите на реализација на железничкиот проект за реконструкција на Коридор 8 на делницата Куманово-Бељаковце ќе се одржи на Клечовски Мост на 2 март 2014 годин во 13:30 часот.

Локацијата можете да ја видите на сликата или на линкот кој ве води преку google earth.

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG