ИЗВЕСТУВАЊЕ
Возовите бр. 613 на релацијата Велес - Гевгелија и  632, на релацијата Гевгелија - Велес, нема да сообраќаат, почнувајки од 27.01.2014 г.
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG