Оглас за избор на консултант
На ВЕБ страната на ЕБОР објавен е огласот за избор на консултант за изработка на методологија за пристап кон железничката инфраструктура  expression of interest . Подетални информации можете да добиете на следниот линк http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/20130704a.shtml


ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG