Миравци - Смоквица
Посета на градилиштето Миравци - Смоквица

Посетата е извршена на 09.04.2013 година, на денот на прославата по повод 140 години од основањето на Македонските Железници.

На посетата, која ја оствари менаџментот на МЖ Инфраструктура, присуствуваше и делегацијата на Косовските Железници, со која истиот ден се потпиша меморандум за соработке.
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG