Коридор 8 - втора секција
Ангажирање на консултантска куќа за изработка на детален дизајн, тендерски документи и поддршка во процес на избор, за втора делница од коридор 8, Бељаковци - Крива Паланка, проект финансиран од ЕБРД. Детални информации на следниот линк:

http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/31072012.shtml
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG