КОРИДОР VIII ЖЕЛЕЗНИЦИ - 2 ФАЗА
Posted on 15.Sep.2014
ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ КОРИДОР 10 ВО 2014 год.
Posted on 18.Mar.2014
ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ КОРИДОРОТ 8 ВО 2014 година
Posted on 18.Mar.2014
ПРОЕКТИ ВО ЈП МЖ ИНФРАСТРУКТУРА ВО 2013 ГОДИНА
Posted on 28.Feb.2013
Енергетска Ефикасност во Македонски Железници Инфраструктура
Posted on 05.Jun.2012
ЕПТИСА
Posted on 14.Mar.2012
Проекти предвидени за реализација во 2012 г.
Posted on 24.Nov.2011
Проекти што се завршени во 2011 година
Posted on 24.Nov.2011
Коридор VIII
Posted on 09.Nov.2011
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG