Годишен план за јавни набавки за 2018 година
Posted on 16.Jan.2018
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Posted on 16.Jan.2018
ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Posted on 16.Jan.2018
ИСПРАВКА НА ОБЈАВА ПО ВТОРПАТ бр. 5168/3/2015 за давање под закуп на деловна зграда и деловен простор по пат на електронско јавно наддавање
Posted on 15.Dec.2015
Ревизија на основен проект за пругата Кичево – Р. Албанија
Posted on 22.Apr.2015
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Posted on 04.Mar.2015
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG