View Larger Map
Контакт Информации
ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје
„Железничка“ 50б MK 1000
Скопје Република Македонија
Факс: +389 (2) 2462 330
Информации за Возен ред:
+389 (2) 3 164 255
Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Петар Спасовски - Пом.директор за Општи работи
Тел. 02 2449 501
E-mail: p.spasovski@mzi.mk
Информации:
+389 (2) 2 449 212
Лице за комуникација со граѓани, co одереден вид и степен на попреченост
Славица Костадинова
Главен референт за психолошка заштита
Тел: 02 2449 006
маил: s.kostadinova@mzi.mk
Снежана Ѓурачик
Тел: 02 2449 416
маил: s.djuracik@mzi.mk
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG