Железничкото поврзување меѓу Македонија и Албанија, приоритет на двете влади
Македонија и Бугарија, железнички ќе се поврзат во 2020 година
ПУШТЕН ВО РАБОТА МУЛТИМОДАЛЕН ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ СКОПЈЕ - ТОВАРНА
Железничка станица Прилеп
Железничкото поврзување меѓу Македонија и Албанија, приоритет на двете држави
Асани: Mакедонија е крстосница на двата паневропски коридори 8 и 10
Железникото поврзување на Македонија и Албанија, приоритет на двете држави
Јапонските железници, модел за развој на македонските желеници
International conference on special deliveries in rail traffic
Изградбата на железницата на Коридорот VIII
Асани во посета на саемот за железници во Берлин
Железничката станица во Скопје до Мај.2015 со нов изглед
Посета на градилиштето Миравци – Смоквица
Потпишување на спогодба за соработка помеѓу МЗ Инфраструктура и Косовските Зелезници
Колосеци, Мостови, Станици, Тунели
Стари Слики - Тесен колосек
Стари Слики - Нормален колосек
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG