MEDIA FOR US
ANNOUNCEMENT OF NETWORKS
Announcement of the network for 2012
INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 2449-212
PARTNERS
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG