Korridori VIII

Korridori VIII ka domethënie shumë të rëndësishme ekonomike dhe shoqërore për Republikën e Maqedonisë në aspektin e zhvillimit të vendit.

Për shkak të kësaj, rehabilitimi i segmenteve të ndërtuara tashmë te vijës hekurudhore dhe ndërtimi i segmenteve të cilat mungojnë në hekurudhën e Korridorrit VIII,janë të një prioriteti shumë të lartë qeveritar.

Ministria për Transport  dhe Lidhje me fondet e Bankës për Ndërtim dhe Zhvillim filloi përgatitjen e studimit të Qëndrueshmërisë dhe studimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe aspekteve social-ekonomike për segmentin lindor të trasës hekurudhore,si një hap përpara në aplikimin për mjete financiare.

INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 00389 2 324 8701
PARTNERËT
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG