Vizita e kantierit Miravci – Smokvica
Vizita e kantierit Miravci – Smokvica
Vizita është realizuar me datë 09.04.2013, me rastin e ditës së festimit të 140 vjetorit nga themelimi i Hekurudhave të Maqedonisë.
Në vizitën, të cilën e realizoi menaxhmenti i NP Infrastruktura HM, morën pjesë edhe delegacioni i Hekurudhave të Kosovës, me të cilët në të njejtën ditë u nënshkrua edhe mëmorandumi për bashkepunim.

INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 00389 2 324 8701
PARTNERËT
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG