NJOFTIM

Për shkak të numrit të reduktuar të udhëtarëve në periudhën verore, Transporti Hekurudhor SHA-Shkup do të zvogëlojë numrin e trenave, dhe në periudhën prej 01.07.2012 deri 03.09.2012, nuk do të udhëtojnë trenat 2014 dhe 2042 në relacionin Prilep - Manastir dhe anasjelltas.
N.Drejtor i Trafikut:
Ivica Aleksovski.
INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 00389 2 324 8701
PARTNERËT
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG