PROJEKTE PËR REHABILITIMIN DHE MODERNIZIMIN E KORIDORIT HEKURUDHOR 10 NË VITIN 2014
Posted on 27.May.2014
Projektet e parapara për realizim gjatë vitit 2012
Posted on 07.Feb.2012
Projektet që janë kryer ose do të kryhen gjatë vitit 2012
Posted on 07.Feb.2012
Korridori VIII
Posted on 07.Feb.2012
INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 2449-212
PARTNERËT
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG