View Larger Map
Informatat për kontakt
JP HM Infrastruktura - Shkup
„Zhelezniçka“ 50б MK 1000
Shkup, Republika e Maqedonisë
Faks: +389 (2) 2462 330
Informata për orarin e trenit:
+389 (2) 3 164 255
Person për komunikim me Qytetaret:
+389 (2) 2 449 212
Referent përgjegjës për mbrojtje psikologjike, me lloj dhe nivel të caktuar të hendikepit
Slavica Kostadinova
Kryeshefi për kujdesin psikologjik
Tel: 02 2449 006
e-mail: s.kostadinova@mzi.mk
INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 00389 2 324 8701
PARTNERËT
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG