Македонски железници после повеќе од 30 години ќе добие нова зградата.

Изградбата на Коридорот 8 во железничкиот дел кој треба да ги поврзува Албанија и Македонија која е предвидена да поминува преку Кичево-Струга-Лин и треба да стигне се до Драч во Албанија.

Посетата на почесниот конзул на Македонија во Јапонија Matsatake Matsuda на ЈП МЖ ИНФРАСТРУКТУРА представува почеток за остварување на иницијативата за соработка помеѓу Македонските и Јапонските Железници.

Генерално состојбата на пругите била различна, во смисла на тоа што до 2011 година на пругите не се работело речиси ништо за одржување и поголеми поправки

Учесниците на конференцијата, членки на работната група 502 на УИЦ, ги анализираа состојбите со превозот на посебните пратки, кои по обем го надминуваат стандардниот габарит пропишан во правилата.

Македонија беше домаќин на конференција за посебни пратки во железничкиот сообраќај, што се одржува во организација на Меѓународната унија на железниците (УИЦ).

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG