ЕБОР проектите, кои треба значително да го зголемат протокот на луѓе и стоки од земјава, ќе ги финансира со вкупно 305 милиони евра.

Директорот на Јавното претпријатие Македонски железници Инфраструктура, Ирфан Асани присуствува на Генералното собрание на Европската железничка мрежа (RNE) која се одржуваа во Виена, Австрија.

Развојот на Евро - Балканските железнички коридори е значаен фактор за унапредување на соработката меѓу земјите од Балканот. Ова беше истакнато од учесниците на првата Регионалната Конференција во железничкиот сектор која се одржува во Охрид под покровителство на ЈП Македонски Железници – Инфраструктура.

Меморандумот предвидува двете компании заеднички да се координираат за побрз и заеднички настап пред меѓународните фондови за изградба на коридорот 8, поточно поврзување на Црното со Јадранското Море со железничка инфраструктура.

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG