На веб страната на ЕБРД www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p- pn.....html објавена е поканата за предквалификација за изградба на железничкиот коридор 8 – фаза 2 од Бељаковци до Крива Паланка која ке трае до 07.07.2016 година.

На последната седница на управниод одбор на Јавното претпријатие Македонски Железници-Инфраструктура, Ирфан Асани ја доби довербата да биде директор и во наредните четири години.

Во деновите што следуваат, ЈП Македонски Железници Инфраструктура управувано од “дечкото” Ирфан Асани ќе му врачи благодарница “за посебна заслуга ”, на експертот по железничкиот систем Бранко Героски,

Последниве четири години имаме реконструирано повеќе од 55 километри пруга на Коридорот 10, како и повеќе од 30¬40 црни точки кај Лисиче, Драчево, Кадина Река, Миладиновци, Романовце, Демир Капија, Ѓорче Петров, Јегуновце..., помеѓу Тетово и Гостивар, па и од Битола до Велес

Генералниот директор на Јавното претпријатие Македонски Железници Инфраструктура, Ирфан Асани со своите соработници а придржуван од македонскиот амбасадор во Јапонија Андриана Цветковиќ, прв пат во историјата на македонските железници ја посетија јапанската железничка компанија East Japan Railway Company.

Во инфраструктурниот циклус кој ја зафати железницата последниве години покрај реконструкцијата на коридорот 10, изградбата на првата делница од Коридорот 8, и рекнструкцијата на железничките станици

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG