Говор на директорот Ирфан Асани по повод завршените активности на Проектот за "Детален проект и тендерска документација за изградба на Новата железничка делница Кичево - граница со Република Албанија како дел од македонскиот Коридор VIII "

Јавното претпријатие Македонски Железници – инфраструктура најостро го осудува штрајкот на машинскиот персонал во Македонски Железници Транспорт.

ЈП Македонски Железници Инфраструктура – Скопје Ве информира дека заради честите кражби на витални делови од системот за осигурување на патните премини со што се нарушува безбедноста во одвивањето на железничкиот сообракај.

Директорот на Јавното претпријатие Македонски железници Инфраструктура, Ирфан Асани учествува на генералното собрание на Организацијата за европски железници и инфраструктурни компании (CER) која се одржува од 8-ми до 10-ти февруари во Брисел.

Проектот за изградба на железничка пруга која ќе ги поврзува Македонија, Бугарија и Албанија е во финална фаза.

Ограничување на сообраќајот поради штрајк на грчките железници

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG